ข้อความแจ้งปันหาในดอส ???

ข้อความแจ้งปันหาในดอส
     ในการทำงานบนดอสบางคั้งก้อเกิดปันหาได้บ่อยๆ แต่ละคั้งก้อจามีข้อความแจ้งหั้ยทราบว่าเกิดปันหาที่เกิดขึ้น
จามีสำคันๆ ก้อ

 
Abort,Retry,Fail ?
จาพบได้กรณืไดร์ฟไม่มีแผ่นดิสก์อยู่แร้วเรียกใช้ข้อมูลจากไดร์ฟนั้น การแก้ไขก้อนำแผ่นดิสก์ที่ต้องการไปใส่
กดปุ่ม R <Retry> การทำงานจาทำต่อไปจากงานที่ค้างอยู่
กดปุ่ม A <Abort> รอรับคำสั่งจาไปอยู่ในไดร์ฟล่าสุด
กดปุ่ม F <Fail> เมื่อต้องการยกเลิกการทำงาน

Bad command or file name
ใช้คำสั่งผิดหรือไฟล์ที่เรียกใช้งานนั้นไม่สามาดเรียกใช้ได้ การแก้ไข ตรวจสอบว่าบรรทัดคำสั่งว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น พิมคำสั่งและชื่อไฟล์ถูกต้องป่าว – -"

File not found
ไม่สามาดหาไฟล์นั้นพบ อาจจาไม่มีไฟล์นั้น

Insufficient memory หรือ Out of memory
Insufficient memory หน่วยความจำไม่พอต่อความต้องการของโปรแกรม
Out of memory โปรแกรมเริ่มทำงานไปแร้วบางส่วนแล้วหน่วยความจำไม่พอ ระบบจึงต้องแจ้งหั้ยทราบ

Directory already exits
เกิดขึ้นเมื่อสร้างไดเร็คทอรี่แร้วไปซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แร้วในพาธเดียวกาน

Duplicate file name ot file not found
ถ้าเปลื่ยนชื่อไฟล์ไปซ้ำกับชื่อที่มีอยู่จาทำไม่ได้

InSufficient disk space
เกิดขึ้นเมื่อดิสก์ไม่เพียงพอต่อการเกบข้อมูล แก้โดย ลบไฟล์หรือหาดิสก์อื่นมาเกบแทน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: