เพิ่มความเร็วเน็ต??

MTU <Maximum Transmission Unit>
     เป็นหน่วยมาตราหน่วยหนึ่งที่ใช้กำหนดค่าให้กับการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครื่อข่ายที่สุงสุดในการส่งแต่ละครั้ง
     ถ้าเราตั้งค่าให้ค้นหาค่า MTU แบบอัตโนมัติ ก็จะทำให้ยิ้งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
คลิกขวาParameters เลือก new > DWORD Value
ตั้งชื่อว่า EnablePMTUDiscovery
แล้วดับเบิ้ลคลิก พิมค่าเป็น 1แร้วกด ok

เพิ่มการรับส่งข้อมูล MTU
     การเพิ่มค่า MTU ให้มากที่สุด ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ระบบการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\interfaces\
คลิก + หน้าinterfaces จะมีหลายโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์แรก new >DWORD Value ชื่อว่า MTU
แล้วดับเบิ้ลคลิกใส่ ค่า

576 ถ้าเปง dial-up Connection
1492 ถ้าเปง PPP Broadband Connecting
1500 ถ้าเปง Ethernet , DSL แระ Cable Broadband Connection

 

ปรับค่าใน extra setting
ATS15=128&K3 S2=255&W S12=0 S10=100 S11=35 S27=64 S28=0 S36=7
จะทำให้เชื่อมต่อกับ isp ได้เร็วขึ้น

*** เอามาจากบอร์ดประมูลเช่นเคยครับ แต่ url หายไปแล้วจ้า *** 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: